Firma "Nasz Dozór" Sp. z o.o.

Została powołana przez osoby posiadające duże doświadczenie i wykształcenie do wykonywania czynności ochrony, dozoru i ratownictwa.

Specjalizujemy się w zapewnianiu swoim klientom bezpieczeństwa w formie ochrony fizycznej.

Realizujemy ją w oparciu o opracowane przez naszych specjalistów plany oraz instrukcje ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności prowadzonej w chronionym obiekcie, jak również potencjalne ryzyka i zagrożenia mogące wystąpić w związku z funkcjonowaniem obiektu.

Jesteśmy firmą o dużym doświadczeniu w zakresie wykonywania usług ochrony. Daje nam to solidną podstawę do profesjonalnego działania. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i z dużą elastycznością dostosowujemy naszą ofertę do jego potrzeb.

Jednym z podstawowych sposobów realizacji naszej usługi jest zapewnianie bezpieczeństwa w formie ochrony fizycznej.

Do obowiązków zespołów ochrony fizycznej obiektu należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób oraz mienia, znajdującego się na terenie strzeżonego obiektu oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju sytuacjom zagrożenia w tym: włamaniom, kradzieżom, dewastacjom, jak również zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem infrastruktury budynku takim jak pożar, czy zalanie ……

Specjalizujemy się w zapewnianiu swoim klientom bezpieczeństwa w formie ochrony fizycznej. Realizujemy ją w oparciu o opracowane przez naszych specjalistów plany oraz instrukcje ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności prowadzonej w chronionym obiekcie, jak również potencjalne ryzyka i zagrożenia mogące wystąpić w związku z funkcjonowaniem codziennym obiektu.